Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ánh Dương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thọ Sơn
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 1, Ngoại ngữ
Giới thiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 780 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 85 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này