Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên ThS. Nguyễn Đào Bích Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Nhân Tông
Quận/huyện Huyện Diên Khánh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2213 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2972 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này