Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoài Thắng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Văn Ơn
Quận/huyện Thị xã Thuận An
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 505 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15642 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này