Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hùng Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm KTTH - HN Thị xã Phú Thọ
Quận/huyện Thị xã Phú Thọ
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 46 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 539 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12413 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này