Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tính
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bình Thạnh Trung 2
Quận/huyện Huyện Lấp Vò
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 327 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1971 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này