Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Dương Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Lâm
Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Võ Phi Hùng, Đặng Thúc Bình
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1715 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 782 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này