Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huỳnh Kim Cuơng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 2 Phong Điền
Quận/huyện Huyện Trần Văn Thời
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Trung Quốc, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 457 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 108 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này