Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Ngọc Tuyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Giao Thạnh
Quận/huyện Huyện Thạnh Phú
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Mỹ thuật
Giới thiệu giáo viện mĩ thuật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 364 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này