Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mỹ Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trưng Trắc
Quận/huyện Quận 11
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Thể dục
Giới thiệu là VĐV điền kinh và bóng chuyền
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 56 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2027 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 750 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này