Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Vững
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Thời 2
Quận/huyện Huyện Cái Nước
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 62 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 381 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10810 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này