Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Cao Thị Minh Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên
Quận/huyện Huyện Đồng Hỷ
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Xác thực bởi Trần Tác, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 125 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 54 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 64345 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này