Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lucsitu0
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học B Ô Long Vĩ
Quận/huyện Huyện Châu Phú
Tỉnh/thành An Giang
Xác thực bởi Nguyễn Hồng Thiện, Nguyễn Hữu Đức
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2023 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2128 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này