Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Dũ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hiệp Thành 3
Quận/huyện Thị xã Ngã Bảy
Tỉnh/thành Hậu Giang
Chuyên môn Lớp 4
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong nhiều năm.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 277 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 186 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này