Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lộc Châu 1
Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lớp 3
Xác thực bởi Trần Phước Nguyên Tình, Lê Quang Hết
Đã đưa lên 56 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1493 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18456 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này