Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Bích Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hoà An 1
Quận/huyện Huyện Phú Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 357 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 570 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này