Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Xang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/minhxang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Trần Cao Vân
Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Trần Thanh Định, Nguyễn Ngọc Thạch
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 551 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3593 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này