Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Bùi Hổ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Trà Lãnh
Quận/huyện Huyện Tây Trà
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 494 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12973 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này