Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Khuyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/khuyenkhuyenkhuyenkhuyen
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Sơn Châu
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 31 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 575 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này