Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Đình Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Văn Thịnh
Quận/huyện Huyện Gia Bình
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thoại, Nguyễn Thế Cường
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2565 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3578 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này