Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học 1 xã Tam Giang
Quận/huyện Huyện Năm Căn
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 259 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 52372 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này