Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vương Công Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuongcongquang
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Phú Thuỷ
Quận/huyện Huyện Lệ Thủy
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Hoàng Thái Anh, Đỗ Đức Thuần
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4696 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9668 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này