Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Viết Trọng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Lâm
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Mỹ
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 319 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2948 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này