Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Hoa
Giới tính Nữ
Website https://kimhoadm01070.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Mầm non Đức Minh
Quận/huyện Quận Thanh Khê
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 17 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 641 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16967 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này