Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Niêm Tòng
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Nông Tiến Dũng, Nông Tiến Dũng
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 413 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2585 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này