Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Minh Quyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nguyenthiminhquyen
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
Quận/huyện Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu giáo viên chủ nhiệm
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 70 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 840 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2413 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này