Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Thị xã Cao Lãnh
Quận/huyện Thành phố Cao Lãnh
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1685 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 975 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này