Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Quảng Thị Ngọc Bích
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Nhơn Bình
Quận/huyện Thành phố Quy Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Hiện tại là giáo viên tiểu học số 2 Nhơn Bình
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 1102 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 123 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này