Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Tuyến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Du Tiến
Quận/huyện Huyện Yên Minh
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 268 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2294 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này