Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Hoàng Tố Loan, Đinh Ích Chuẩn
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 713 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2478 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này