Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Thị Phượng Anh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Phuonganhvc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Chân
Quận/huyện Huyện Hạ Hòa
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Cù Đức Hoà, Kiều Văn Huy
Đã đưa lên 25 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4706 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1277 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này