Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Thị Huyền
Giới tính Nữ
Website https://hothihuyen.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Sách 2
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Hóa học
Giới thiệu Tất cả vì tình yêu hóa học
Xác thực bởi Ngô Xuân Quỳnh, Nguyễn Lệ Thu
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2062 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3529 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này