Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hoàng Văn Huyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Ngũ Lão
Quận/huyện Huyện Hòa An
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 61 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 829 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 40162 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này