Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Chu Thị Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Quyết Thắng
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 140 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27855 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này