Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Huyen75206
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vũ Chính
Quận/huyện Thành phố Thái Bình
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Quốc Huy, Trần Ngọc Đại
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 610 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 23 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 731 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này