Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Hà Khương Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Khao Mang
Quận/huyện Huyện Mù Cang Chải
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Lớp 2
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 109 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này