Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Toàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Gia Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Giới thiệu văn phòng trường
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 440 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2020 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này