Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thái Thị Nhung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thainhungthuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạch Lạc
Quận/huyện Huyện Thạch Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trần Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Tân
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 560 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 116 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này