Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Hữu Đệ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huuphan822
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đăkglei
Quận/huyện Huyện Đắk Glei
Tỉnh/thành Kon Tum
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 153 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4679 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 46 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 137555 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này