Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Thị Đây
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Krông Buk
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 787 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 234 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này