Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Khanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tienkhanha13
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Nghĩa
Quận/huyện Huyện Chương Mỹ
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 113 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2435 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 19734 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này