Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đoàn Đức Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Nam Trạch
Quận/huyện Huyện Bố Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Đoàn Thái An, Võ Đức Liến
Đã đưa lên 626 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1993 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 225050 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này