Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Thị Niệm
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Như Cố
Quận/huyện Huyện Chợ Mới
Tỉnh/thành Bắc Kạn
Xác thực bởi Nông Việt Dũng, Lục Văn Vững
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 124 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này