Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Sơn Hoá
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Phan Thanh Việt, Hoàng Thị Thương
Đã đưa lên 27 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 314 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8015 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này