Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Thị Doan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thọ Vinh
Quận/huyện Huyện Kim Động
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 1
Giới thiệu Là giáo viên giỏi nhiều năm
Xác thực bởi Nguyễn Văn Tuân, Tào Thị Hồng
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 648 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 56 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này