Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Sâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơn Trường
Quận/huyện Huyện Hương Sơn
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Soa
Đã đưa lên 43 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1268 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này