Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Lê Thùy Nhân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Văn Côn
Quận/huyện Huyện Gò Công Đông
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2008 - 2009
Xác thực bởi Lê Tấn Lợi, Trần Duy Thái
Đã đưa lên 85 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2161 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17167 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này