Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trạm Thản
Quận/huyện Huyện Phù Ninh
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Viết Lộc, Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 7700 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13047 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này