Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Sái Việt Thịnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vietthinh2
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Húc Động
Quận/huyện Huyện Bình Liêu
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Trần Quốc Huy, Trần Quốc Huy
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1275 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 53 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này