Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Hoàng Văn Đoàn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Trực
Quận/huyện Huyện Nam Trực
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 41 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3407 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 52 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45559 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này