Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Võ Sỹ Phú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phuvs84
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Quảng Sơn
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Mai Xuân Trường, Trần Thị Thanh Tâm
Đã đưa lên 276 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 653 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 16769 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này